Disclaimer

Dit zijn de voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de website www.kruidenonline.shop

De eigenaar van deze website is Van Laethem nv.
Adres: Postweg 20, 1602 Vlezenbeek
Tel: +32 2 569 52 65
E-mail: info@vanlaethem.eu
BTW: BE 0430.249.834

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt over Van Laethem.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Raadpleeg ze dus geregeld om de meest recente versie te kennen.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Vlezenbeek (België).

Van Laethem is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans. In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Van Laethem per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 euro.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om deze materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u ze niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Privacy disclaimer

U kan de website vanlaethem.eu bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter wel beperkte, anonieme statistische gegevens met betrekking tot het algemeen gebruik van onze website (b.v. het aantal bezoekers, datatraffiek, …).

Indien u contact opneemt via het contactformulier op de website, bent u verplicht om uw naam en uw e-mailadres te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te treden. Indien u hiermee instemt, worden uw persoonsgegevens ook gebruikt om u af en toe commerciële boodschappen in verband met Van Laethem te sturen.

De rechtsgrond voor beide doeleinden is uw toestemming.

  • U heeft zonder enige kost het recht tot toegang en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht op het wissen van uw gegevens en het beperken van de verwerking ervan, alsook het recht op dataportabiliteit.

  • U heeft het recht om uw toestemming in te trekken.

  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

  • U heeft een kosteloos recht van verzet inzake direct marketing.

  • Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behoudens wettelijke verplichting. Van Laethem doet een beroep op een aantal technische dienstverleners om het platform te hosten en te onderhouden.

  • Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar na uw laatste contact met ons.

Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacy disclaimer, kan u steeds contact opnemen via e-mail: info@vanlaethem.eu

 

Cookies

De website vanlaethem.eu gebruikt de volgende cookies:

  • Google Analytics (analytische cookie)
     

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: 
Internet Explorer – Google Chrome – FireFox – Safari.